MARC SLOOTMAEKERS

Blauwborst
Blauwborst
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Scholekster
Scholekster
Dodaars
Dodaars
Grutto
Grutto
Goudvink
Goudvink
Grote gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Kraanvogel
Kraanvogel
Boomleeuwerik
Boomleeuwerik
Noorde stern
Noorde stern
Geoorde fuut
Geoorde fuut
Scholekster
Scholekster
tot voor dertig jaar een echte kustvogel, nu een algemene versch...
Appelvink
Appelvink
Ijsduiker
Ijsduiker
Slobeend
Slobeend
heel duidelijk zijn hier de kammetjes op de snavelrand te zien w...
Grutto
Grutto
Ringmus
Ringmus
Goudvink
Goudvink
Bosruiter
Bosruiter
Zomertaling
Zomertaling