MARC SLOOTMAEKERS

Steertse Heide
Steertse Heide
Natte weilanden in de landbouw enclave
Steertse Heide
Steertse Heide
Canadese, kol en grauwe ganzen op de winterse weilanden
kolganzen
kolganzen
De laatste winters pleisteren meer en meer kolganzen op de Steer...
reebok
reebok
Reebok in een juni hooiland.
Eik op stuifduin
Eik op stuifduin
Pijpenstrootje en zomer eik omgeving Kraaienberg
zonsondergang
zonsondergang
Novemberavond op de Steertse Heide
zwarte mees
zwarte mees
Leeft vrijwel alleen in naaldbossen
dennenbos
dennenbos
Brand
Brand
In het voorjaar is het gevaar op brand erg groot. Het droge dorr...
brand
brand
Vuurfront met nieuwe brandhaarden
Winters Stappersven
Winters Stappersven
Avondschemering boven het Stapperven
dopheide
dopheide
Vooral in juni geeft de bloeiende dopheide een zacht roze kleur ...
cambuusduinen
cambuusduinen
Mooi voorbeeld van droge heide.
vochtige heide
vochtige heide
Op deze foto zien we een mooie overgang van vochtige hei met dop...
heivlinder
heivlinder
Typische dagvlinder van droge schrale gebieden
Een typisch beeld van de droge hei.
Een typisch beeld van de drog...
Struikheide, buntgras, open stuifzand en vliegdennen wisselen el...
geoorde fuut
geoorde fuut
Een zeldzame soort die we op enkele vennen kunnen waarnemen
Gladde slang
Gladde slang
Ook van deze slangensoort komt er nog een relictpopulatie voor i...
scholekster
scholekster
Tot voor dertig jaar een echte kustvogel, nu een algemene versch...
bergeend
bergeend
Bij bergeenden hebben M en V hetzelfde opvallende kleed. doordat...