MARC SLOOTMAEKERS

wulp
wulp
Tijdens de voorjaartrek overnachten enkele honderden wulpen op d...
wulp
wulp
Vroeger en echte heidevogel nu een steeds schaarser wordende bro...
grutto
grutto
Is echt gebonden aan vochtige weilanden.
bergeend
bergeend
5 woerden dingen om één vrouwtje.
galloway stier
galloway stier
Het water in een oude bomput weerspeigelt de imposante Galloway...
overgang tussen heide en bos
overgang tussen heide en bos
Deze struikhei groeit op de grens tussen de open droge heide en ...
Bronven
Bronven
Typische oeverbegroeiing met moeraswolfsklauw en kleine zonnedau...
bosmuis
bosmuis
berkenzwam
berkenzwam
Als er berkenzwammen op een berk verschijnen is de boom geen lan...
Reeën
Reeën
In de winter vormen reeën sprongen van +/- 5 dieren
brand II
brand II
Eens het vuur in de kruinen van de dennen zit, is er geen houden...
Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
De mannetjes van deze soort, blijven meestal niet erg lang in o...
Dodaars
Dodaars
Dodaars in prachtkleed
Sperwer
Sperwer
Het mannetje sperwer is een felle jager op kleine vogels. Tot h...
Reegeit in sneeuw
Reegeit in sneeuw
waterjuffer spec.
waterjuffer spec.
Door de vele vennen is de KH rijk aan deze dieren.
Droge heide
Droge heide
Boomskeletten 15 jaar na de brand in 1996
vossenbergen
vossenbergen
In september na de brand van april, staat het pijpenstrootje er ...
Vossenbergen
Vossenbergen
Nog een mooi stuk met veel open zand.


.. 23456