MARC SLOOTMAEKERS

wasven
wasven
Typische oeverbegroeiing met veenpluis en kleine zonnedauw, lan...
Veenpluis
Veenpluis
Typische plant van de zure vennetjes
Een typisch beeld van de droge hei.
Een typisch beeld van de drog...
Struikheide, buntgras, open stuifzand en vliegdennen wisselen el...
grote bloedbij
grote bloedbij
Leeft parasitair op de o.m. zandbijen
bastaard zandloopkever
bastaard zandloopkever
De sterk ontwikkelde kaken verraden de carnivore levenwijze van ...
spinnerdoder
spinnerdoder
Eveneens een stuifzand bewoner die parasiteerd op spinnen
bonte dikkopjes
bonte dikkopjes
Parende bonte dikkopjes, een bedreigde soort in Nederland en Bel...
mierenleeuw
mierenleeuw
De larve leeft in het zand waar hij in kleine kuiltjes mieren va...
brand V
brand V
Pijpenstrootje steekt terug de kop op na de brand
adelaarsvaren
adelaarsvaren
Na de brand ontluikende adelaarsvaren
droge heide met rendiermos
droge heide met rendiermos
In spetember krijgen we vaak mist en hangt er een mystieke sfeer...
kleine zonnedauw
kleine zonnedauw
De glinsterende druppeltjes trekken insecten aan die vervolgens ...
Vossenspoor
Vossenspoor
Buntgras en een vossenspoor op het stuifzand.
biezenkuilen
biezenkuilen
Vroeger gebruikt om zand te wassen.
rode heidelucifer
rode heidelucifer
Korstmos een samenwerking tussen schimmel en alg. Houden het vol...
Stappersven
Stappersven
Zonsopgang.
ganzen
ganzen
ganzen op De Putse Moer
struikheide
struikheide
Eind augustus, begin september staat de struikheide in volle blo...
bomput
bomput
Bomputten ontstaan tijdens WOII komen we veelvuldig tegen op de...
Droge heide
Droge heide
Kort afgegraasde struikheide met een pol pijpenstrootje en op de...


.. 3456