MARC SLOOTMAEKERS

Fotografenverenigingen

Hieronder vind je websites van binnen- en buitenlandse verenigingen voor (natuur)fotografen.

Bond Verantwoorde Natuurfotografie
BVNF is een Belgische vereniging van en voor natuurfotografen. De vereniging werd in 1980 opgericht en telt ongeveer 250 leden. Doel van BVNF is om een verantwoorde natuurfotografie te stimuleren.

Natuur in beeld
NIB is een niet officieel clubje van een zestal natuurfotografen die maandelijks samen komen om mekaars beelden te bekijken en becommentariëren. 

Centrum voor Beeldexpressie 
Wie in zijn/haar vrije tijd bezig is met fotografie, film of multimedia, of eraan wil beginnen, kan terecht bij het CvB voor advies, wedstrijden, workshops en nog veel meer.

Nationale Vereniging voor Beroepsfotografen
De NVB v.z.w. is de beroepsorganisatie voor de professionele fotografen uit de sectoren portret, reportage, huwelijk, publiciteit, industrie en handel. Zelfstandige fotografen en studenten uit België en Nederland kunnen aansluiten.

Natuurfotografen Verbond Nederland
Het NVN is een netwerkorganisatie voor natuurfotografie. Het doel van het NVN is het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie, het overdragen van kennis en inzicht in de fotografie en in de natuur en het stimuleren van natuurbewustzijn, natuurbehoud en milieubeheer.

Gesellschaft Deutscher Tierfotografen 
De GDT wil fotografisch aantrekkelijke, overtuigende en biologisch onweerlegbare natuurfoto's verspreiden via o.m. tentoonstellingen, boeken, fototijdschriften en lezingen. Op die manier wil de GDT bijdragen tot een beter begrip van de natuur en haar bescherming promoten. Respect voor de natuur is de belangrijkste regel voor de aangesloten leden.

Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn
LNF werd opgericht in oktober 1995. De vereniging stelt zich tot doel de natuurstudie te bevorderen en de natuur door middel van fotografie te documenteren. Via haar publiekswerking wil LNF bijdragen tot een beter begrip en de bescherming van natuur en milieu.

Association Sportive de la Chasse Photographique Française
De ASCPF werd in 1955 opgericht. Ze wil fotografen verenigen die houden van de natuur en van het fotograferen van vrij levende dieren in hun natuurlijke omgeving. Haar thuisbasis is Parijs.

International League of Conservation Photographers
De ILCP werd in 2005 opgericht in Alaska in de schoot van 'The WILD foundation'. Doel is om via verantwoorde natuurfotografie bij te dragen tot natuur- en milieubescherming.

International Federation of Wildlife Photography  
De IFWP werd in 1980 opgericht in Frankrijk en groeide uit tot een internationale vereniging van 'ethisch verantwoorde' natuurfotografen.